Základní umělecká škola Havlíčkova 925 Pardubice
Hudební obor

Hudební obor

Taneční obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Přečtěte si...

Ilustrace k článku

Jarní a Velikonoční koncert ZUŠ

Žáci a učitelé hudebního oboru připravili pro jarní období dva veřejné koncerty, které se uskutečnily dne 25. března a 15. dubna v koncertním sále ZUŠ Havlíčkova. Před...

Ilustrace k článku

Úspěch klavíristky Sáry Kolaříkové na mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia

Ve dnech 4. – 7. dubna se na Janáčkově konzervatoři v Ostravě konal již 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia, v jejíchž podmínkách je  kladen důraz...

Ilustrace k článku

Úspěch dětského folklorního souboru Perníček

V sobotu 30. března se dětský folklorní soubor Perníček zúčastnil krajského kola Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů v Červeném Kostelci. Odborná...

Ilustrace k článku

Slavnostní koncert k 100. výročí založení ZUŠ

Pod záštitou primátora města Pardubice Ing. Martina Charváta a 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, za účasti řady významných hostů a zaplněné Sukovy...

Ilustrace k článku

Úspěchy našich klavíristek na celostátní klavírní soutěži Pianoforte per tutti

Devítiletá klavíristka Sára Kolaříková ze třídy paní učitelky Jany Žaludové se ve čtvrtek 28. března zúčastnila 3. ročníku celostátní klavírní...

Kalendář akcí

25. duben

Soutěž ZUŠ - ústřední kolo - komorní hra s převahou dechových nástrojů

7. květen

ZUŠ OPEN - Výstava prací žáků výtvarného oboru

10. květen

Novohradská flétna

16. květen

Koncert ZUŠ v kostele sv. Jana Křtitele

17. květen

Soutěž ZUŠ - ústřední kolo - komorní hra s převahou smyčcových nástrojů