generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Perníček

Dětský folklorní soubor PERNÍČEK vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole v Havlíčkově ul. v Pardubicích, pod jejímiž ochrannými křídly pracuje dodnes. Všichni členové souboru jsou žáci nebo absolventi této školy. V současnosti sdružuje Perníček více než 100 členů ve věku od 7 do 18 let. Taneční složka je rozdělena do tří věkových skupin, se souborem pracují tři dětské lidové muziky.

Dětský folklorní soubor MARCIPÁNEK vznikl v roce 1996 jako přípravka souboru Perníček. Pracují v něm děti od 4 do 8 let. Společně s nově vzniklým souborem zahájila činnost i Marcipánková dětská muzika. Základem repertoáru Marcipánku jsou dětské lidové taneční hry ve scénickém zpracování a nejjednodušší české tance. Vedle malých tanečníků zde vyrůstají i nadějní zpěváčci, kteří jsou již od útlého věku schopni sólového vystoupení s muzikou. S vlastním programem již soubor sbírá své první cenné zkušenosti na festivalech a folklorních přehlídkách.

Podívejte se na webové stránky Perníčku.