generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Hudební nauka

Ve školním roce 2018/2019 vyučují hudební nauku dvě paní učitelky:

 • Mgr. Dita Veselá - pondělí, středa a pátek
 • Mgr. Veronika Němcová - úterý a čtvrtek

Výuka hudební nauky v květnu a červnu 2018 bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

 • 30. - 31. 5. (středa, čtvrtek) je výuka hudební nauky zrušena z důvodu přijímacího řízení hudebního oboru
 • 4. - 7. 6. výuka hudební nauky odpadá z důvodu přezkoušení žáků uvolněných z docházky do HN
 • 25. - 29. 6. se výuka hudební nauky nekoná z důvodu ukončování školního roku

Chci se podívat na rozvrhChci přihlásit žáka do třídy

Pomůcky do hudební nauky

 • PHV:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • pero
 • 1. až 5. ročník:
  • přezůvky
  • žákovská knížka
  • psací potřeby
  • notový sešit (letos bude jednotný - žáci si ho zakoupí na začátku roku u učitele HN, žáci 2. ročníku budou pokračovat i v loňském pracovním sešitě "Martin Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ 1. ročník")
  • pevná průhledná složka formátu A4 s materiály z minulého roku

Výukové materiály

Výukové materiály na hudební nauku si můžete stáhnout zde.

Výuka Hudební nauky na ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925

1) Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN jednou týdně je automaticky zahrnuta v platbě školného na hlavním oboru. Výuka probíhá v učebně č. 1 v přízemí hlavní budovy v Havlíčkově ulici.

2) Při výuce Hudební nauky se žáci seznamují se širokou škálou hudebních činností. Teoretické vědomosti si hravou formou vyzkouší i praktickým způsobem. Cílem HN je nadchnout žáky pro hudbu, prohlubovat zájem o ni a předkládat jim mnohostrannost hudebního vnímání.

3) Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z HN na vysvědčení, je pro ně docházka do HN také povinná.

4) Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Speciální hudební nauky. SHN je určena všem žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, například z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením. SHN nemusí bezprostředně navazovat na 5. ročník HN, mohou ji navštěvovat žáci různého věku.

5) Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák zapsal do konkrétní třídy příslušného ročníku HN. Toto je možné uskutečnit více způsoby. Elektronicky na webových stránkách školy, osobně v učebně HN u paní učitelky Dity Veselé nebo na telefonním čísle 604 420 334.

6) Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. Absenci v hodině HN si může žák nahradit v témže týdnu docházkou do jiné třídy svého ročníku ke stejnému vyučujícímu. V tom případě nepotřebuje v žákovské knížce omluvenku.

Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte, prosím, své dítě telefonicky nebo formou SMS příslušné paní učitelce: Mgr. Dita Veselá - 604 420 334, Mgr. Veronika Němcová - 736 755 866.

7) Pokud při konzultaci s rodiči objeví vyučující HN vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydává pouze učitelka HN. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se dostaví k přezkoušení z HN.

Termíny přezkoušení:

 • První pololetí: 8. - 11. ledna
 • Druhé pololetí: 4. - 7. června 2018

Stáhnout požadavky na přezkoušení v PDF.

 

Rozvrh HN (2017/2018)

PO
Mgr. Dita Veselá

ÚT
Mgr. Veronika Němcová

ST
Mgr. Dita Veselá

ČT
Mgr. Veronika Němcová


Mgr. Dita Veselá

13:30
14:15

PHV
2a

13:30
14:15

 1.B

13:30
14:15

2.C

13:00
13:45

PHV
1b

 

 

14:30
15:15

1.A

14:30
15:15

PHV
2b 

14:30
15:15

3.C

14:00
14:45

2.B

14:00
14:45

2.D

15:30
16:15

2.A

15:30
16:15

3.B 

15:30
16:15

1.C

15:00
15:45

3.D

15:00
15:45

4.A

16:30
17:15

3.A

16:30
17:15

4.B

16:30
17:15

PHV 1
1a

15:55
16:40

4.C

16:00
16:45

5.C

17:30
18:15

5.A

17:30
18:15

 5.B

 

 

 

 

 

 

Rozvrh ke stažení v PDF.

Rozvrh HN (2018/2019)

PO
Mgr. Veronika Němcová

ÚT
Mgr. Dita Veselá

ST
Mgr. Dita Veselá

ČT
Mgr. Veronika Němcová


Mgr. Dita Veselá

13:30
14:15

PHV
B

13:30
14:15

 1.A

13:30
14:15

2.A

13:00
13:45

1.D

13:00
13:45

PHV
D
 

14:30
15:15

1.B

14:30
15:15

PHV

14:30
15:15

4.C

14:00
14:45

2.C

14:00
14:45

2.D

15:30
16:15

2.B

15:30
16:15

3.A 

15:30
16:15

1.C

15:00
15:45

4.B

15:00
15:45

3.D

16:30
17:15

3.B

16:30
17:15

4.A

16:30
17:15

PHV
C

15:55
16:40

3.C

16:00
16:45

5.C

17:30
18:15

5.B

17:30
18:15

 5.A

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hudební nauky na školní rok 2018/2019 ke stažení zde.

Přihlásit do třídy

V následující tabulce vyberte požadovanou třídu a klikněte na "Přihlásit". Objeví se formulář, kde vyplníte jméno, příjmení, věk a ročník studenta, kontaktní telefon a email na zákonného zástupce, na který Vám příjde potvrzení o zařazení žáka do třídy. V případě potíží s přihlášením prosím volejte na telefonní číslo 604 420 334.

1.A (Úterý 13:30 - 14:15)

1.B (Pondělí 14:30 - 15:15)

1.C (Středa 15:30 - 16:15)

1.D (Čtvrtek 13:00 - 13:45)

2.A (Středa 13:30 - 14:15)

2.B (Pondělí 15:30 - 16:15)

2.C (Čtvrtek 14:00 - 14:45)

2.D (Pátek 14:00 - 14:45)

3.A (Úterý 15:30 - 16:15)

3.B (Pondělí 16:30 - 17:15)

3.C (Čtvrtek 15:55 - 16:40)

3.D (Pátek 15:00 - 15:45)

4.A (Úterý 16:30 - 17:15)

4.B (Čtvrtek 15:00 - 15:45)

4.C (Středa 14:30 - 15:15)

5.A (Úterý 17:30 - 18:15)

5.B (Pondělí 17:30 - 18:15)

5.C (Pátek 16:00 - 16:45)

PHV A (Úterý 14:30 - 15:15)

PHV B (Pondělí 13:30 - 14:15)

PHV C (Středa 16:30 - 17:15)

PHV D (Pátek 13:00 - 13:45)