generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Provozní informace

Logo - Škola slaví 100 let výročí

Provozní informace

Zápis/přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2022/2023

Zápis/přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2022/2023 se pokoušíme na všech našich oborech ve dnech 1. a 2. června 2022, vždy od 15:00 do 17:00 hodin.  Pouze bude přijímací řízení do oddělení lidového tance, tedy do folklórních souborů Perníček a Marcipánek, které proběhne ve dnech 7. a 8. června od 15.00 do 17.00 hodin . Přehled jednotlivých oborů, termínů a míst konání je ke stažení  zde . Organizace a kritéria přijímacího řízení jsou ke stažení  zde .

Přihlášku k zápisu/přijímacímu řízení (zde ke stažení v  pdf  či  xls ) odešlete emailem na adresu  info@zushavlickovapardubice.cz . Následně budete kontaktováni s nabídkou konkrétního termínu, abychom předešli přílišné kumulaci zájemců v prostorách školy.

Nebudete-li se moci z nejrůznějších příhod zúčastnit zápisu v uvedených termínech, kontaktujte nás na emailové adrese  info@zushavlickovapardubice.cz , jistě nalezneme termín náhradní.

Rádi Vás požádali o dodržování hygienických opatření při pohybu ve škole v průběhu zápisu. Půjde zejména o doprovod dítěte k zápisu pouze jednou oprávněnou osobou, dezinfekci rukou při vstupu do budovy, dodržování bezpečných rozestupů a zdržování se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou pro absolvování přijímacího řízení. Děkujeme za pochopení.

Výše úplaty za vzdělávání (školné) na školní rok 2021/2022

(splatná jednorázově do 15. 9. 2021, v hudebním oboru ve dvou splátkách za jednotlivou pololetí - do 15. 9. 2021 a do 15. 2. 2022)

Hudební obor 3300 Kč (přípravné kroužky 2500 Kč)
Taneční obor 2500 Kč (přípravný ročník 2000 Kč)
Výtvarný obor 2200 Kč (přípravný ročník 2200 Kč).
Literárně dramatický obor 2000 Kč (přípravný ročník 1800 Kč)
Pěvecký dětský sbor Iuventus Cantans 2000 Kč (přípravný sbor 1800 Kč)

Přihláška a žádost o slevu školního

Název dokumentuKe stažení
Přihláška do ZUŠ PDF , XLS
Žádost o slevu školního PDF , DOC

Školní řád

Školní řád ke stažení v PDF .

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ke stažení v PDF .

Přístup do Klasifikace  

GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonného zástupce v PDF .

Hodnotící zpráva

Název dokumentuKe stažení
Hodnotící zpráva 2020/2021 PDF
Hodnotící zpráva 2019/2020 PDF
Hodnotící zpráva 2018/2019 PDF
Hodnotící zpráva 2017/2018 PDF
Hodnotící zpráva 2016/2017 PDF
Hodnotící zpráva 2015/2016 PDF
Hodnotící zpráva 2014/2015 PDF
Hodnotící zpráva 2013/2014 PDF
Hodnotící zpráva 2012/2013 PDF
Hodnotící zpráva 2012/2013 - přílohy PDF